Oferta

PBS "Dit" Ryszard Przybył oferuje:

  • projektowanie - drogi, zjazdy, place, parkingi
  • nadzór inwestorski na budową dróg, zjazdów placów
  • wyploty CAD – kolor
  • projekty organizacji ruchu
  • wykonywanie tymczasowego oznakowania robót,
  •  ustawianie znaków pionowych
Zapraszamy do współpracy !!!